Onnittelemme jäsenyritystämme Solitia ja Astrid Swania TEOSTO-palkinnosta.